0
De Kloetingseschool - Geschreven door De Kloetingseschool

Nieuwsbrief 8

14 juni 2012

Belangrijke data voor uw planning:

Wat Groep Datum
Studiedag Team, kinderen vrij 1 t/m 8 18-06-2012
Oudergesprekken 1t/m 7 week 25
Voorstelling ‘de glimlach en de bom’ 1 t/m 8 22-06-2012
Musical groep 8 ouders groep 8 Dinsdagavond 26-06-2012
Laatste schooldag

(kinderen ’s middags vrij)

1 t/m 8 29-06-2012
Zomervakantie 1 t/m 8 02-07-2012 t/m 10-08-2012

Beste ouders,
In deze nieuwsbrief hebben we u weer allerlei uiteenlopende nieuwtjes te vertellen.
Zo kunnen we u meer vertellen over de formatie van volgend schooljaar, is er weer een leerling van de Kloetingseschool kandidaat voor Kinderburgemeester Goes, kunnen we u het vakantierooster van volgend jaar tonen en nog veel meer.

Personele bezetting 2012-2013.
Op dit moment is voor het grootste deel duidelijk hoe de personele bezetting er voor het komende schooljaar uitziet.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 a Debbie

Priester

Debbie

Priester

Debbie

Priester

Debbie

Priester

1/2 b Joyce

Mallie

Joyce

Mallie

Martha

Hendriks

Martha Hendriks
2a/2b

middag

Willemijn

De Nooijer

Willemijn

De Nooijer

Willemijn

De Nooijer

3 Mary

Harinck

Mary

Harinck

Willemijn

De Nooijer

Mary

Harinck

Mary

Harinck

4 Harry

de Waard

Harry

de Waard

Ilona

Snoep

Harry

de Waard

Harry

de Waard

5 Marianne Engel Marianne Engel Marianne Engel Marianne Engel Marianne Engel
6 Natasja

van Dijke

Natasja

van Dijke

Natasja

van Dijke

Natasja

van Dijke

Natasja

van Dijke

7 Annemieke

v. d.  Meer

Annemieke

v.d. Meer

Annemieke

v.d. Meer

Ilona

Snoep

Ilona

Snoep

8 Caroline

Sanderse

Caroline

Sanderse

vacature vacature Caroline

Sanderse

RT Martha

Hendriks

Martha

Hendriks

IB Sacha

van As

Sacha

van As

Sacha

van As

Onderwijsassistent Griet de Backer Griet de Backer Griet de Backer Griet de Backer Griet de Backer
  • Op een andere plaats in de nieuwsbrief kunt u lezen dat we afscheid nemen van de juffen Sharon Meulblok en Kyra Katsman en de meesters Klaas Sijp, Leo Morren en Marcel de Dreu.
  • Daarnaast kunnen we ook nieuwe collega’s verwelkomen; Marianne Engel (groep 5), Caroline Sanderse (groep 8 ) en Ilona Snoep (groep 7 en groep 4). Deze juffen stellen  zich in deze nieuwsbrief aan u voor.  Caroline Sanderse en Ilona Snoep komen vanuit de Kattenschulp in Kattendijke waar we met ingang van het komende schooljaar met twee in plaats van met drie groepen gaan werken.
  • De tijden voor Interne Begeleiding (IB) en remedial teaching (RT) worden ingezet op de Kloetingseschool en De Kattenschulp.
  • In groep 8 is nog een vacature. De vacature heeft te maken met het ziekteverlof van juf Mieke Teljeur. Die
    vervanging zal in ieder geval duren tot 1 december. Hoe het daarna verder gaat, valt op dit moment nog niet te zeggen. Zodra daarover meer bekend is, worden de betreffende ouders geïnformeerd.

Afscheid
Helaas moeten we dit jaar afscheid nemen van een paar zeer gewaardeerde collega’s.
Met  het schoolteam nemen wij afscheid van deze mensen (hoe is nog een verrassing voor de betreffende collega’s!). U als ouder kunt vrijdag 29 juni tijdens het koffie/theemoment op het plein afscheid nemen van deze mensen. Meester Marcel, meester Leo, juf Sharon, meester Klaas en juf Kyra; we zullen jullie missen en bedankt voor alle inzet!

Kennismaken met …..
Marianne Engel
Beste kinderen, ouders en leerkrachten van de Kloetingseschool.
Via deze nieuwsbrief wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Marianne Engel en ben 43 jaar. Ik woon in Wissenkerke op Noord Beveland. In juli 2001 heb ik het drukke Nieuwegein (ligt tegen Utrecht aan) verruild voor het rustige dorp Wolphaartsdijk. Het Zeeuwse leven, wonen en werken bevalt mij erg goed.
Ik word na de zomervakantie de nieuwe leerkracht van groep 5. Ik heb al op jullie school gewerkt! Op donder- en vrijdag had ik toen groep 6. Dat is inmiddels al bijna 11 jaar geleden!
In de tussentijd heb ik op Schengehof in ’s Heer-Arendskerke gewerkt. Daar was ik enkele jaren de leerkracht van groep 7/8. Na deze school ben ik gaan werken op De Achthoek in Wolphaartsdijk. Eerst als leerkracht van groep 1/2 en de laatste 2 jaren voor groep 3/4.  Ik heb in Nieuwegein 10 jaren op een SBO-school gewerkt. Daar heb ik ook allerlei groepen gedraaid: van kleutergroep tot de bovenbouw.
Ik heb in mijn leven als juf dus alle groepen mogen begeleiden en aan lesgegeven.
Nu mag ik de juf worden van groep 5. Ik kijk er naar uit en heb er veel zin in. Ik hoop jullie ook.
Allereerst wens ik jullie een fijne zomervakantie en tot gauw ziens in het nieuwe schooljaar.
groeten,
Marianne Engel

Caroline Sanderse
Ik kom weer terug ! Na twee jaar gewerkt te hebben  met juf Ilona in de bovenbouw op de Kattenschulp, kom ik terug naar de Kloetingseschool. Op de Kloetingseschool heb ik meer dan 10 jaar in de midden- en bovenbouw les gegeven naast de andere juffen en meesters.  Fijn om de samenwerking met kinderen, ouders en leerkrachten voor te zetten.
Mijn passie voor het onderwijzen ligt in het zien van het identiek zijn van het kind. Onderwijs afstemmen aan de leerbehoefte door gebruik te maken van kwaliteiten en eigenschappen van het kind zelf. In het  dagelijks lesgeven op de Kloetingseschool worden coöperatieve werkvormen gebruikt waarbij ieder kind betrokken wordt bij het leerproces. Als Coach op gebied van  ‘Meervoudige Intelligentie’  begeleid ik het team hierbij op de Kattenschulp en Kloetingseschool.
Inmiddels gaan mijn twee kinderen, Stijn 7 jaar en Ilse 6 jaar,  ook naar school in onze woonplaats Middelburg. Wanneer ik klaar ben met werken,  pak ik graag een tennisracket of bal. Sporten doe ik heel graag. In de vakanties genieten we met het gezin van de sneeuw of zetten de caravan op verschillende campings in Nederland. Ik ben een buitenmens.
Op Kattendijke gaan we het schooljaar eerst mooi afronden en dan ‘op naar Kloetinge!’
Tot het nieuwe schooljaar,
Juf Caroline

Ilona Snoep
Een nieuw gezicht in de school. Mijn naam is Ilona Snoep, ik woon in Oost-Souburg en heb samen met Frans een dochtertje, Sterre. Zij is 3 jaar oud. Ik ben dol op mijn gezin, hou erg van hardlopen en geniet van tuinieren, kamperen en snowboarden.
Sinds 2002 werk ik binnen het openbaar onderwijs NoBeGo. Eerst in Kortgene op de Zuidvliet, erna in Kattendijke en vanaf komend schooljaar op De Kloetingseschool.
Wat mijn grootste passie in het onderwijs is, om kinderen op een enthousiaste manier hun kijk op de wereld en hun kennis te vergroten.
De manier waarop ik dat graag doe past goed binnen de huidige manier van werken op de Kloetingseschool, zo ben ik ook bekend met MI (meervoudige Intelligentie) en met het directe instructie model.
Afgelopen 2 jaar heb ik al zeer regelmatig met het team van Kloetinge vergaderingen en trainingen gevolgd (Kanjertraining). Hierdoor kennen we elkaar onderwijsinhoudelijk al best goed. Dat maakt de overstap prettig.
Ik hoop op goede contacten met ouders, een fijne samenwerking met de collega’s en een leerzaam jaar voor de kinderen!
Op 13 augustus hoop ik jullie allemaal te ontmoeten, nadat we hebben kunnen genieten van een welverdiende zomervakantie.

Bericht van het bestuur: Beëindiging van de arbeidsrelatie met algemeen directeur Jos Ernst
“Onlangs hebben de heer Jos Ernst en het bestuur van Nobego een voor ieder goed overleg gehad. Het overleg betrof het algemeen directeurschap van de heer Jos Ernst. Het overleg kenmerkte zich door wederzijds respect en begrip. Gezamenlijk zijn we in goed overleg tot de conclusie gekomen de arbeidsrelatie te beëindigen.
Dit betekent dat na een periode van 6 jaar, waarin gezamenlijk de organisatie Nobego op de kaart is gezet, we besloten hebben om uit elkaar te gaan. Sinds 14 mei 2012 is de heer A. Bohnen aangesteld als interim algemeen directeur.”

Voorstelling aangeboden door Mevrouw van Dijk van het Jachthuis.
Al vele jaren biedt Mevrouw van Dijk van het Jachthuis in Kloetinge de school een voorstelling aan op het einde van het schooljaar. Mevrouw van Dijk vindt het erg belangrijk dat kinderen in contact komen met verschillende culturele theaterproducties. Wij zijn natuurlijk erg blij met dit initiatief van Mevrouw van Dijk.
Dit jaar zal producent Arno Huibers een voorstelling verzorgen voor de kinderen en hun ouders. De voorstelling die aangeboden wordt heet: ‘De glimlach en de bom’.
Dit programma staat bekend als een juweeltje van clownerie. Wereldwijd, van Indonesië tot Zuid-Amerika en van Roemenie tot Italië genoten tienduizenden kinderen en volwassenen van deze clown die ‘niet praat maar des te meer zegt’.
Vrijdag 22 juni kunnen we kijken naar deze voorstelling in de grote boerenschuur van Mevrouw van Dijk in de Jachthuisstraat. Voor groep 1 t/m 4  zal de voorstelling ’s ochtends zijn om 10.45 uur. De kinderen van groep 1 en 2 zijn van harte welkom met hun ouders en mogen direct naar de boerenschuur van mevrouw van Dijk gebracht worden (rond 10.35 uur). De kinderen van groep 3 en 4 zullen samen met de leerkracht in de rij naar de boerenschuur lopen. Ook de ouders van deze kinderen zijn van harte welkom mee te komen kijken naar de voorstelling. Voor de kinderen en ouders van groep 5 t/m 8 zal de voorstelling ’s middags om 13.15 uur zijn. Die kinderen (en ouders) worden allemaal om 13.00 uur verwacht bij de boerenschuur en zullen na afloop in de rij met de groepsleerkracht teruglopen naar school.
Alhoewel de jongsten (groep 1 en 2) deze dag vrij zijn, is onze ervaring dat ze bijna allemaal naar de voorstellingen van mevrouw van Dijk komen. Ontzettend leuk!

Laatste schooldag vrijdag 29 juni
Uiteraard is er deze laatste schooldag weer iets leuks georganiseerd. De kinderen gaan in kleine groepjes een foto speurtocht lopen in de buurt van de school. We zijn nog op zoek naar begeleiding voor deze groepjes.
U kunt zich opgeven op het gele formulier in de hal bij de hoofdingang. Alvast bedankt!
De kinderen worden vrijdag 29 juni gewoon om half 9 op school verwacht en zullen daarna in groepjes de speurtocht gaan lopen. U bent vanaf 11.15 uur van harte welkom om op het plein gezellig wat te drinken en u kunt daar rond half 12 afscheid nemen van de leerkracht van uw kind.
Daarna begint voor de zomervakantie, zes weken lang!

Nieuws uit de MR (medezeggenschapsraad)
Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief, zullen we u op de hoogte houden van zaken die wij in de MR vergaderingen bespreken. In de laatste vergadering is onze IB’er Sacha van As het één en ander komen vertellen over de 1-zorgroute. Maar wat is/was dat ook alweer?
Werken met de 1-zorgroute noemen we ook wel ‘handelingsgericht werken’. We doorlopen hierin 4 fasen (zie de afbeelding hieronder).
Fase 1.1: We verzamelen observatiegegevens en toetsresultaten van kinderen en zetten deze in het groepsoverzicht (de formulieren die we bespreken met u tijdens de oudergesprekken).
Fase 1.2: We gaan na welke onderwijsbehoeften de kinderen hebben.
Fase 2: We benoemen hier de behoeften die het kind heeft (b.v.b. verlengde instructie).
Fase 3.1: De leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften clusteren we. Op deze manier krijg je verschillende groepen in je klas (die weer kunnen verschillen van vak tot vak).
Fase 3.2: Vervolgens wordt het groepsplan opgesteld. In dit plan staan de geclusterde leerlingen met onderwijsbehoeften en de doelen waaraan de komende periode gewerkt wordt of extra aan gewerkt wordt. Bijvoorbeeld als een doel bij een kind nog niet behaald is.
Fase 4.1: Het groepsplan wordt uitgevoerd.

Een schooljaar is verdeeld in 3 perioden. In de aanloop naar en tijdens de volgende periode herhaalt deze cyclus zich opnieuw. Zo reflecteren wij continu op de resultaten van leerlingen maar kijken wij vooral ook vooruit: wat heeft het kind de volgende periode nodig om de doelen te behalen?

Kinderburgemeester
Jawel, het is weer gelukt! Alweer een leerling van De Kloetingseschool is kandidaat voor het Kinderburgemeesterschap in Goes.
We zijn erg trots op Justin Reijserse uit groep 7!
De strijd is losgebarsten om het kinderburgemeesterschap en kinderwethouders voor de Gemeente Goes voor het schooljaar 2012 – 2013.
Vanaf nu mag er campagne worden gevoerd om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen op zaterdag 16 juni aanstaande tussen 11.00 – 15.00 uur.
Justin heeft er reuze veel zin in om kinderburgemeester worden !! Justin wil er vooral voor zorgen dat er meer natuurlijke speelvoorzieningen komen in de gemeente Goes.
We hopen dat Justin het stokje over mag nemen van Emma Bareman uit groep 8!
Uiteraard krijgt hij onze stem, die van u toch ook? U kunt zaterdag stemmen op de Grote Markt in Goes.
Een kleine moeite.. maar een groot geluk!

Oproep Ouderraad
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven was de ouderraad  op zoek naar een nieuw lid voor de ouderraad omdat Mariska Vogel dit jaar afscheid neemt van de ouderraad. De mama van Tara Groosman uit groep 2 heeft aangegeven graag actief te willen meehelpen op school als ouderraadslid. Daar zijn we erg blij mee !

Kinderjury
Voor de meivakantie zijn alle juryformulieren die door de kinderen zijn ingevuld, opgestuurd naar de Kinderjury. Veel kinderen hebben hun stem laten horen en dat is heel fijn, want dat betekent dat er heel wat is gelezen.
De meeste stemmen kreeg ‘Hoe overleef ik de puberteit?’ van Francine Oomen en op de tweede plaats kwam ‘Superdolfje’ Van Paul van Loon.
Verder kregen stemmen:
Donders! Onze hond is een held, Selma Noort
Superheld, Benny Lindelauf
Toen kwam Sam, Edward van de Vendel
Spekkie en Sproet en de vreemde ontvoering, Vivian den Hollander
Meester Jaap is een held op sokken, Jacques Vriens
Het grote Rintje Voorleesboek, Sieb Posthuma
Dummie de Mummie, Tosca Menten
Mees Kees gaat verhuizen, Mirjam Oldenhave
Fantasia VI, Geronimo Stilton
Het leven van een loser 3, Jeff Kinney
Het sprekende woud, Geronimo Stilton
Ravelijn, Paul van Loon.

Misschien zijn dit wel aanraders voor als je weer eens een boek zoekt in de bibliotheek of de boekhandel. De kinderen die hun stem uitbrachten op school, hebben een potlood met de afbeelding van ‘Tim van de kinderjury’ gekregen als dank voor het meedoen.
Wij hopen dat nog veel meer kinderen van onze school hun stem hebben uitgebracht via internet. Op woensdag 20 juni worden de winnende boeken bekendgemaakt. Onder de kanshebbers zitten ook enkele favorieten van kinderen van De Kloetingseschool. We hopen dat De Kloetingseschool zal uitgroeien tot een echte leesschool!
Hartelijke groeten,
Werkgroep Kinderboekenweek, juni 2012

Vakantierooster 2012/2013
 
Herfstvakantie 
15 oktober t/m 19 oktober 2012 
Kerstvakantie 
24 december 2012 t/m 4 januari 2013 
Voorjaarsvakantie 
25 februari t/m 1 maart 2013 
Goede Vrijdag/2e paasdag 
29 maart t/m 1 april 2013 
Meivakantie 
29 april t/m 10 mei 2013 
2e Pinksterdag 
20 mei 2013 
Zomervakantie 
1 juli t/m 9 augustus 2013 

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden verzameld in een grote rode bak. Die bak is geen sieraad voor de hal en heeft een plaatsje gekregen achter de poppenkast.  Is uw kind iets kwijtgeraakt? Op de foto kunt u zien welke spulletjes er op dit moment in de bak zitten. Wat niet opgehaald is en nog bruikbaar is, wordt door juf Griet aan een goed doel bezorgd.

Bedankt
Graag willen we alle ouders bedanken voor uw hulp dit schooljaar. Mede door uw inzet hebben we van alles kunnen organiseren dit schooljaar. Wij ervaren het als bijzonder prettig dat u op een positieve manier betrokken bent bij school!

Email:
U kunt de school met vragen en/of opmerkingen mailen: info@kloetingseschool.nl

(deze mail komt aan bij Willemijn de Nooijer).

Fijne vakantie
Wij wensen u alvast tot slot een fijne vakantie wensen en we zien elkaar weer op maandag 13 augustus!
Met vriendelijke groeten,
Namens het team van de Kloetingseschool,
Willemijn de Nooijer

Geen reacties

Plaats een reactie

Plaats een reactie
plaats een reactie